לחשים אגדיים למבוכים ודרקונים

קריאה למבצר השאול (Call Forth the Abyssal Fortress)

תהפוכה (טלפורטציה)

ד"ק תורת הלחשים: 65

רכיבים: ק, ת, נק"ן, טקסי

זמן הטלה: 10 דקות

טווח: בלתי מוגבל

מטרה: המבצר השאול

משך: מיידי

הצלה: לא

התנגדות לחשים: כן

פיתוח: 585,000 מ"ז; 12 ימים; 23,400 נק"ן. זרעים: transport (ד"ק 27). גורמים: מסע בין מישורי (+4 ד"ק), טווח בלתי מוגבל (אד הוק ד"ק X2), משפיע על מטרות נגד רצונן (+4 לד"ק), מטרה משתנה ממגע לאזור (אד הוק +15 לד"ק), אזור משתנה ל100 קוביות של 3 מ' (+50 לד"ק). גורמים מקלים: +9 דקות לזמן הטלה (-18 לד"ק), 3 מטילי לחשים נוספים התורמים כל אחד לחש מדרג 6 (-33 לד"ק), תשלום 500 נק"ן (-15 לד"ק).

לחש מורכב ומרשים זה פותח על ידי ולמען נאזק לועס-הסחוס, ובכוחו לזמן את מבצר השאול מכל מקום ברב-יקום, אל כל מקום ברב-יקום, על כל יושביו (שאינם זכאים להצלה כדי להתנגד לשיגור, אך כן לבדיקת התנגדות לחשים כדי שלא יועברו יחד עם המבצר). מייד לאחר סיום הטלת הלחש, מבצר השאול מופיע במקום בו המטיל רוצה שהוא יופיע, בעודו בוקע מתוך קרע בין-מימדי הנוצר בחלל הקוסמוס. כדי להשתמש בכוחו של לחש עצום זה, 3 מטילי לחשים נוספים צריכים לתרום כל אחד לחש מדרג 6 לעוצמתו של המטיל הראשי.

עלות נק"ן: 500 נק"ן (לכל מטיל נוסף)

קריאה למבצר השאול - לחשים אגדיים למבוכים ודרקונים

זימון התופת (Infernal Summoning)

יצירה (זימון)

ד"ק תורת הלחשים: 65

רכיבים: ק, ת, נק"ן, טקסי, קורבן

זמן הטלה: 1 דקה

טווח: 21 מ'

השפעה: יצור מזומן אחד

משך: קבוע

הצלה: אין

התנגדות לחשים: לא

פיתוח: 585,000 מ"ז; 12 ימים; 13,400 נק"ן. זרעים: summon (ד"ק 14). גורמים: זימון חוצן בד"א 26 (+48 לד"ק), משך קבוע (ד"ק X5). גורמים מקלים: 13 מטילי לחשים כל אחד תורם לחש מדרג 6 (-143 לד"ק), תשלום 700 נק"ן (-91 לד"ק), הקרבת קורבן בעל 11 ק"פ (-11 לד"ק).

בסופו של טקס מורכב ושטני, הכולל הקרבה של יצור חף מפשע והשקעת כוח עצום מהמטיל ושוליותיו, שד חצי אלוהי מהסוג Infernal בוקע מתוך מעמקי האביס לשרת את המטיל לנצח נצחים. היצור המזומן יופיע בטווח ויתקוף את אויבי המטיל בזעם שאולי מטורף, אם ישנם בסביבה, או שיציית להוראות המטיל. השד תמיד יעדיף לתקוף ולהרוג גם אם המטיל מצווה עליו שלא, אך הוא לא ייגע בבעלי בריתו של המטיל. היצור נשאר עד שיושמד.

לחש טקסי זה דורש 13 מטילי לחשים נוספים, כל אחד תורם לחש מדרג 6 ו-700 נק"ן. הקורבן המוקרב בטקס חייב להיות בעל 11 ק"פ לפחות, וחייב למות בידי השפעה מרושעת כלשהי (נשק הנוטה לרוע, לחש עם המתאר רוע וכו').

עלות נק"ן: 700 נק"ן (לכל מטיל).

הלחשים הסודיים של המעגל השטני

ארון מתים שחור (Black Coffin)

מעשה אוב (מוות)

ד"ק תורת הלחשים: 65

רכיבים: ק, ת, נק"ן

זמן הטלה: סיבוב אחד

טווח: 360 מ'

מטרה: יצור אחד, בן תמותה או אל

משך: מיידי

הצלה: קשיחות לחצי, או לא (ראה טקסט)

התנגדות לחשים: כן

פיתוח: 585,000 מ"ז; 12 ימים; 13,400 נק"ן. זרעים:slay  (ד"ק 25), destroy (ד"ק 29). גורמים: זמן הטלה סיבוב אחד (+18 לד"ק), השמדת נשמת בן תמותה (אד הוק +8 לד"ק), פגיעה באל (+12 לד"ק), הלם ל1ק4 סיבובים (+4 לד"ק), +5 לד"ק הצלה (+10 לד"ק). גורמים מקלים: 10ק6 נזק למטיל (-10 לד"ק), 4 דרגות שליליות למטיל (-12 לד"ק), תשלום 1900 נק"ן (-19 לד"ק).

 הטלת לחש אפל זה גורמת להופעה של קופסת אנרגיה שלילית בצורת ארון העוטפת מטרה כלשהי בטווח. דוקרנים העשויים מאנרגיה שלילית מוצקה בוקעים מחוץ לארון ודוקרים באכזריות את היצור הנמצא בתוכו. ללחש זה שני סוגי השפעות, אחת על בני תמותה ואחת על אלים.

כאשר לחש זה מוטל על בן תמותה, עליו להצליח בהצלת קשיחות (ד"ק  25 + מתאם תכונת מטיל לחשים רלוונטית) או למות מייד. כוחו האפל של ארון המתים לא רק משמיד לגמרי את הגוף הגשמי של המטרה וכל חפץ אותו היא נושאת (רגיל וקסום, אך לא עתקים), הוא גם מפורר לגמרי את נשמתה. מטרה בת תמותה שנהרגה על ידי לחש זה לא ניתנת להחייאה בשום צורה, אלא על ידי התערבות אלוהית. יצור שהצליח בהצלת הקשיחות סופג 20ק6 נקודות נזק של אנרגיה שלילית (שאלו גם יכולות להרגו, אך נשמתו של יצור הנהרג מנקודות אינה מושמדת).

כנגד אלים ויצורים אלוהיים (כלומר, כל יצור עם דירוג אלוהי) לחש זה גורם 20ק6 נקודות נזק של אנרגיה שלילית (אין הצלה), ומתעלם מכל הגנה אלוהית שיכולה להיות להם כנגד לחשים של בני תמותה והשפעות של אנרגיה שלילית. העוצמה המפתיעה של הלחש גורמת לאל להיות המום למשך 1ק4 סיבובים (רצון נוגד, ד"ק  25 + מתאם תכונת מטיל לחשים רלוונטית).

הריכוז הגבוה של האנרגיה השלילית הנגרם בידי לחש זה גורם ל10ק6 נקודות נזק למטיל עצמו, וארבע דרגות שליליות (הנעלמות כעבור 12 שעות, בלי סיכוי לאובדן דרגה).

עלות נק"ן: 1900 נק"ן.